Woord van de voorzitter

Hans D'Hondt
Zoals elk jaar rond deze tijd werpen we een licht op de belangrijke verwezenlijkingen waartoe onze organisatie het afgelopen jaar heeft bijgedragen. Bovendien gaat ons jaarverslag 2016 over een rapporteringsperiode in het kader van het Global Reporting Initiative (GRI).

We hebben ons ertoe verbonden om die rapportering om de twee jaar uit te voeren. Dit is de vierde keer. Vroeger werd het GRI opgenomen in het jaarverslag in een aparte rubriek, maar dit jaar hebben we gekozen voor één enkel verslag. Die keuze lijkt ons logisch: onze strategie is nauw verbonden met ons engagement en onze verantwoordelijkheid op maatschappelijk vlak.

We kozen ervoor om naar de mening van onze medewerkers, onze gebruikers en onze partners te peilen via een online enquête. We bepaalden de thema’s die voor hen het allerbelangrijkste waren. Strijd tegen de fiscale fraude, vereenvoudiging en digitalisering, transparantie en billijke behandeling van de belastingplichtigen ... behoren tot de meest besproken thema’s. Het leek ons dus wenselijk om de rapportering van onze verwezenlijkingen in 2016 op deze thema’s te richten door de balans op te maken van belangrijke projecten die in onze bestuursovereenkomst zijn opgenomen.

Onverwachts kregen we te maken met de tragische gebeurtenissen van 22 maart 2016. Daarom hebben we beslist om ook de balans op te maken van de manier waarop wij bijdragen tot de veiligheid in ons land.

Onze voornaamste bijdragen worden weergegeven volgens vier duidelijke strategische assen:

  • dienstverlening: het aanbod van onlinediensten, de professionalisering van het onthaal van het publiek, de leesbaarheid van onze brieven en de vergoeding van de spaarders
  • de veiligheid van personen: de specifieke douanemaatregelen naar aanleiding van de aanslagen van maart 2016, de economische maatregelen die samenhangen met de aanslagen, de investering in nieuwe technologieën
  • een rechtvaardige belasting en de strijd tegen de fiscale fraude: de opsporing van fiscale fraude, de optimalisering van fiscale controles in specifieke domeinen, nudging als middel om de compliance te bevorderen.
  • onze inzet en professionaliteit: de voortzetting van de overgang naar het digitale tijdperk, kennis van de materie, een voorbeeldgedrag stellen bij al onze medewerkers

Naast deze verwezenlijkingen en voor elk van deze thema’s hebben wij ook op korte en middellange termijn plannen gemaakt voor de toekomst. Dit verslag biedt een vooruitblik op enkele projecten in voorbereiding die getuigen van onze bereidheid om de burger, nu en in de toekomst, centraal te stellen.

 

Veel leesplezier.

Hans D’Hondt
Voorzitter van het Directiecomité
FOD Financiën