Fiscale Bemiddelingsdienst

De Fiscale Bemiddelingsdienst beoogt, enerzijds, op constructieve wijze bij te dragen tot het verminderen van het aantal gerechtelijke geschillen en, anderzijds, de inning van de fiscale schulden mogelijk te maken of te versnellen. Daarenboven streeft de Fiscale Bemiddelingsdienst naar een correcte dienstverlening en informatieverstrekking aan de burger.