Home

Veiligheid van personen

Het jaar 2016 zal voor altijd getekend blijven door de terroristische aanslagen van 22 maart.

Meer lezen

Dienstverlening

De FOD Financiën wil zo goed mogelijk ten dienste staan van de belastingplichtigen, en daarbij tegemoet komen aan hun noden.

Meer lezen

Inzet en professionaliteit

Als overheidsdienst zijn we er ons van bewust dat we een belangrijke rol te spelen hebben in maatschappelijke en milieuaangelegenheden. Daarom moeten we een gepast beleid ontwikkelen.

Meer lezen

Rechtvaardigheid en fraudebestrijding

We streven naar een rechtvaardigere maatschappij met meer gelijkheid. Prioritair daarbij zijn de strijd tegen de fraude en de rechtvaardige behandeling van de belastingplichtigen.

Meer lezen